A B C D E F G H I JK L M N O P QR S T U V WYZ

İngilizce Kelimeler - R Harfi Listesi

rabbit   tavşan
rabies   kuduz
race   ırk
rage   öfke, hiddet
rage   öfke, hiddet
raid   ani saldırı, baskın, taarruz
raise   kaldırmak
ranch   çiftlik
random   rastgele, tesadüfi, gelişigüzel
range   sıra, dizi, silsile
ransom   fidye
rash   atılgan, sabırsız
rash   alelacele
ratify   onaylamak
ratio   oran
ravenous   kurt gibi acıkmış
razor blade   jilet
razor blade   ustura, traş makinesi
realm   krallık
reason with   ikna etmek, inandırmak
rebellion   isyan, ayaklanma, başkaldırma
rebuff   yardım, dostluk teklifini kaba biçimde reddetmek
rebuke   azarlamak
recall   hatırlamak
recede   geri çekilmek, geride kalmak, uzaklaşmak
receipt   makbuz, satış fişi
receipts   hasılat
recess   mola, tenefüs
recipe   yemek tarifi
reciprocal   karşılıklı
reciprocal   karşılıklı, iki taraflı
recite   ezberden okumak
recite   ezbere okumak
recklessly   pervasızca, düşüncesizce
reckon   tahmin etmek
recollect   hatırlamak
reconcile   aralarını bulmak, barıştırmak
recount   söylemek, anlatmak
recourse   yardım için başvurulan kişi, kuruluş
recreational   eğlencelik
rectangular   dikdörtgen şeklinde
recur   tekkerrür etmek
recurrent   yinelenen
redeem   kurtarmak
redundancy payment   işten çıkarma tazminatı
redundant   fazla, gereksiz, lüzumsuz
redundant   gereksiz, lüzumsuz
refrain   kaçınmak, sakınmak
refugee   mülteci
refute   yanılmış olduğunu kanıtlamak
register   kaydetmek
regret   pişman olmak
rehearsal   prova
reimburse   harcamasına karşılık geri ödemek, giderini karşılamak
reiterate   defalarca söylemek, yapmak
relapse   iyileşmeden sonra tekrar fenalaşma
relate   bir şey ile ilgili olmak
relative   karşılaştırmalı
relative to   göre
relief   rahatlama, ferahlama
relieve   yatıştırmak
relinquish   vazgeçmek
relish   hoşlanmak, zevklenmek, haz almak
rely on   güvenmek, itimat etmek, bel bağlamak
remark   söylemek, belirtmek
remarkable   dikkate, söz etmeye, kayda değer
remedy   ilaç, çare
reminiscence   geçmişi zevkle, özlemle anmak
reminiscent   hatırlatan, benzeri
reminiscent of   hatırlatan, anımsatan
remnant   artık, kalıntı, bakiye
remorse   vicdan azabı
remuneration   işin, zahmetin karşılığını ödeme
render   sağlamak, sunmak
repeal   yürürlükten kaldırmak, iptal etmek, feshetmek
repel   püskürtmek
repent   pişman olmak
replenish   eklemek, takviye etmek
replica   tıpkı, örnek, kopya
reporter   muhabir
reprehensible   suçlanabilir
represent   temsil etmek
reprimand   paylamak, azarlamak, haşlamak
reproach   sitem etmek, serzenişte bulunmak
reproductive   kopyacı
reptile   sürüngen
repudiate   reddetmek
repulse   geri püskürtmek
reputable   ünlü, seçkin, önemli
rescue   kurtarma
resemble   benzemek
resent   kızmak, darılmak, gücenmek, içerlemek
reserved   çekingen
reside   bir yerde oturmak, yaşamak
resident   oturan, yaşayan
resolution   azim
resolution   kararlılık, azim
resolve   karar vermek, aklına koymak
resonant   yüksek, berrak ses
resort   tatil beldesi, sayfiye yeri
resort   yararlanma, başvurmak
respect   ayrıntı
respective   kendi, her biri kendisinin olan
respectively   sırasıyla
respiration   solunum
rest with you   sana kalmış
restitution   tazmin, zararı ödeme
restless   huzursuz, sakin olmayan, yerinde durmayan, amansız
restrain   engellemek, alıkoymak
restriction   sınırlama, kısıtlama
resume   yeniden başlama
retain   alıkoymak
retaliate   misilleme, kısas yapmak
retard   geri bırakmak, geriletmek
retarded   geri zekalı
retention   muhafaza etmek, tutmak
retention   tutma
retort   sert cevap
retreat   geri çekilmek
retrieve   yeniden elde etmek, geri getirmek
reveal   açığa vurmak, ifşa etmek
revelation   açığa vurma, ifşa
revere   saygı duymak, hürmet göstermek
reverie   düş, hayal
revert   geri gitmek, dönmek
revise   gözden geçirip düzeltmek
revive   canlanmak
revoke   geri almak, iptal etmek, feshetmek
revolution   devrim, ihtilal
rhapsody   aşırı övgü
rhetoric   belagat, konuşma sanatı
rhino   su aygırı
rhyme   kafiye
rib   kaburga kemiği
ridiculous   saçma , anlamsız
rigorous   sert, şiddetli
rime   kafiye
rinse   durulamak, çalkalamak
ripe   olgun
rise   yükselmek, artmak
roar   kükreme, gürleme
robust   sağlam, kuvvetli
rod   çubuk, değnek, sopa, asa
roll   yuvarlamak, yuvarlanmak
rooster   horoz
rot   çürümek, bozulmak
rough   kaba
rub   ovmak
rubbish   saçma sapan, boş, zırva laf
rubric   kurallar ve emirler dizisi
rudimentary   temel, ilkin öğrenilen
rug   küçük halı, kilim, seccade
rule   kanun, kural
run into   rastlamak, karşılaşmak
run out   bitmek
runway   uçak pisti
rush   hızla hareket etmek
rust   pas
İngilizce Kelime Ezberleme Uygulaması:

İngilizce Nasıl İlerletilir?

İngilizce öğrenmek hayat boyu süren bir uğraştır. Ana diliniz ingilizce değilse hayatınız boyunca mevcut ingilizcenizin üstüne eklemeniz gerekir. Bu da sürekli yeni bilgiler ile kendinizi ilerletmeniz anlamına gelir. İngilizce dilbilgisi belli kuralları olan ve öğrenmesi kısa süren bir süreçtir. İngilizce gramerinizi öğrendikten sonra sizin seviyenizi kelime ezberiniz gösterecektir. İngilizcesini ilerletmek isteyen ziyaretçilerimiz için açtığımız bu bölüm ileri seviye ingilizce kelimeleri yazarak ezberlemenizi sağlayacaktır.

İngilizce Kelime Ezberleme

İnsanlar kelimelerle düşünürler. Kelime dağarcıkları ne kadar gelişmiş ise düşünce sistemleri o derece gelişir. İngilizce kelime ezberinizi geliştirdiğiniz kadar ingilizce düşünme kabiliyetinizi de geliştirecek, olayları farklı yönlerden göreceksiniz. Bu testlerde ezberleyeceğiniz 2363 ileri seviye ingilizce kelimeler ezberinizi arttırmak ve ingilizcenizi geliştirmek için hazırlandı.