A B C D E F G H I JK L M N O P QR S T U V WYZ

Bilinmesi Gereken Temel İngilizce Kelimeler - A Harfi Listesi

abandon   terketmek
about   hakkında
absolutely   kesinlikle
accept   kabul etmek
accountant   muhasebeci
achieve   başarmak
achieve   başarmak
achievement   başarı
act   rol yapmak
active   faal
add   eklemek
admire   hayranlık duymak
admit   itiraf etmek
adventure   macera
aerial   anten
after   sonra
age   yaş
agree   kabul etmek
airplane   uçak
algeria   cezayir
all   tüm
allow   izin vermek
also   ayrıca
among   arasında
and   ve
angry   kızgın
animal   hayvan
ankle   ayak bileği
annoyed   sinirli
ant   karınca
anxious   endişeli
anxious   kaygılı
apologize   özür dilemek
apple   elma
apply   uygulamak
approve   onaylamak
apricot   kayısı
april   nisan
aptitude   yatkınlık
architect   mimar
argentina   arjantin
arm   kol
armchair   koltuk
armenia   ermenistan
army   ordu
arrest   tutuklamak
arrive   varmak
art   sanat
article   makale
ashtray   kül tablası
ask   sormak
ask   sormak
asthma   astım
atmosphere   atmosfer
attempt   girişmek
attractive   çekici
attractive   cazibeli
august   ağustos
australia   avustralya
austria   avusturya
autumn   sonbahar
avocado   avokado
avoid   kaçınmak
awful   berbat
awful   berbat
azerbaijan   azerbaycan
İngilizce Kelime Ezberleme Uygulaması:

İngilizce Kelime Testi Aracı Ne İşe Yarar?

İngilizce kelimeleri ezberlemenize ve günlük hayatınızda bu kelimeleri aktif olarak kullanmanızı sağlar. İnternetteki bilgilere göre İngilizce'de kullanılan belli başlı kelimeler bellidir. Bu kelimeleri ezberleyenler İngilizce'yi rahatlıkla anlayacak düzeye gelebilirler. Bu site ile sık kullanılan İngilizce kelimeleri ezberleyebilirsiniz. Her gün 10-15 dakikanızı ayırırarak fazla efor sarfetmeden İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

İngilizce Nasıl Öğrenilir?

İngilizce, disiplinli ve sistematik bir çalışma ile rahatlıkla öğrenilebilir. Bunun için gramer bilginizin, konuşma ve dinleme becerinizin olması gerekir. Konuşma becerisi için Skype programını kullanabillir, dinleme becerisi için de yabancı dizileri İngilizce olarak izleyebilirsiniz. Tüm bu çalışmaların temelinde ise kelime bilgisi yatmaktadır. Ne kadar çok İngilizce kelime ezberlerseniz günlük hayatta İngilizceyi o kadar kolay anlar ve konuşursunuz. Yukarıdaki testi kullanarak ise kolaylıkla İngilizce kelimeleri ezbeleyebilirsiniz.